Vervoer naar viering in het Centrum op zondag om half 11 en communie brengen

Iemand van op de grens tussen Termolen en het Centrum is bereid om regelmatig iemand mee te nemen naar de viering in het Centrum op zondag om half elf en is tevens bereid om de communie te brengen aan iemand in de buurt. Dank je. Wie hiervan gebruik wil maken, kan zich melden op

het federatiesecretariaat

tel. 011 74 00 13