We nemen afscheid van Judith Hotterbeex

Judith Hotterbeex, weduwe van Jan Tielens

in de uitvaart van zaterdag 17 augustus 2019 om 10.30 uur in de kerk van het Centrum.