We nemen afscheid van Maria Bynens

Maria Bynens, weduwe van Fons Vandereyt

in de uitvaart van zaterdag 17 november 2018 om 10.30 uur in de kerk van het Centrum.