We nemen afscheid van Mieke Nivelle

Mieke Nivelle, weduwe van Jos Vandeborne

in de uitvaart van zaterdag 16 maart 2019 om 10.30 uur in de kerk van het Centrum.