We nemen afscheid van Pierre Gerrits

Pierre Gerrits, weduwnaar van Maria Steyls

in de uitvaart van maandag 10 december 2018 om 10.30 uur in de kerk van het Centrum.