We nemen afscheid van Zuster Juliënne

Zuster Juliënne Volders

in de gebedswake van donderdag 16 mei 2019 om 19.00 uur in de kapel van Woon-en Zorgcentrum H. Catharina
en in de uitvaart van vrijdag 17 mei 2019 om 10.30 uur in de kapel van Woon-en Zorgcentrum H. Catharina.