We nemen afscheid van Zuster Lena

Zuster Lena Breuls

in de gebedswake van maandag 13 mei 2019 om 19.00 uur in de kapel van Woon-en Zorgcentrum Heilige Catharina
en in de uitvaart van dinsdag 14 mei 2019 om 10.30 uur in de kapel van Woon-en Zorgcentrum Heilige Catharina.