Christus Koning-vieringen

kerk Halveweg 17u00 Christus Koning-viering met jongens- en meisjeschiro Halveweg
kerk Termolen 18u30 Viering met de vormelingen
kerk Centrum 10u30 Christus Koning-viering met de chiro centrum, opgeluisterd door de Leeuweriken. Voor en na de viering: verkoop van religieuze voorwerpen uit Bethlehem

 

Zaterdag 19 en zondag 20 november is het Christus Koning. Daarna begint de advent. Maar met de chirogroepen willen we eerst hun patroon vieren. Is Christus eigenlijk niet de patroon van alle christenen? Wij doen dat op zaterdag in de kerk van Halveweg, voor de chirojongensgroep en de chiromeisjesgroep van daar. Op zondag vieren we met de chirojongensgroep van het Centrum in de Sint-Quintinuskerk. Ouders en chirosympathisanten zijn in beide vieringen welkom.