Een Goede Week om te vieren!

Een bijzondere week om mee te beleven met Jezus, op een weg van ultieme liefde en Godsverbondenheid die ook door de donkerte heengaat…

Welkom in een dekenale biechtviering maandag a.s., om 19.30 u. in de kathedraal van Hasselt. In dit jaar van de barmhartigheid is er een feestelijke biechtviering in Hasselt, bij de poort van de barmhartigheid. Graag nodigen wij u uit om daarbij aan te sluiten.

Chrismaviering woensdag om 19.30 u. in de kathedraal van Hasselt eucharistieviering met wijding van de heilige oliën. Zij die mee willen gaan en samen willen rijden, of anderen willen meenemen, verzamelen om kwart over zes aan de pastorie. (Die avond is er geen eucharistieviering in de kapel van Teneikenen.)

Witte Donderdag: een federatieviering, om 19.00 u. in de kerk van Termolen. Wij vieren de instelling van de eucharistie met aansluitend aanbidding tot 21.00 u. Wij houden dan halt bij het jaarthema ‘om-armen’. In die viering wordt gezongen door de gezamenlijke koren.

Op Goede Vrijdag zijn er kruiswegen in drie kerken, om 15.00 u., in de kerken van het Centrum, Terdonk en Halveweg. De kruishulde en Goede Vrijdagdienst is weer een federatieve viering, om 19.00 u, in de kerk van Termolen. Om 20.00 u. is er een Goede Vrijdag-viering in Taizéstijl in de kathedraal van Hasselt (inzingen vanaf 19.30 u.), speciaal voor jongeren maar open voor ieder die op deze wijze wil mee op weg gaan.

De paaswake van zaterdag heeft plaats om 20.30 u. in de kerk van het Centrum, opgeluisterd door het koor Die Gentiaen. De vormelingen hernieuwen in deze viering hun doopbeloften.

Op Paasdag zijn er vier eucharistievieringen: om 09.00 u. in de kerken van Terdonk en Halveweg, om 10.30 u. in de kerken van Termolen en het Centrum (deze laatste is een gezinsviering met kindernevendienst).