De zin van een kerkelijk huwelijk.

In een huwelijk verbinden twee mensen zich met elkaar, voor een leven lang. Die belofte van liefde is zo mooi en waardevol, dat ook God en Jezus die belofte willen ondersteunen. Dat wordt uitgedrukt in een huwelijksviering, waarin de twee huwenden hun huwelijksbelofte uitspreken ten overstaan van elkaar, de gemeenschap en God.

Procedure

Voor men een huwelijk aangaat, is er een ‘ondertrouw’ voorzien. Dit gebeurt in een gesprek met de priester die je huwelijk zal inzegenen. Er wordt tijdens dit gesprek gesproken over de betekenis van het kerkelijk huwelijk en het huwelijksdossier wordt ingevuld. Voor dit dossier is er een doopbewijs nodig van beide partners. Dat kan je bekomen in de parochie waar je ingeschreven bent in het doopregister.

De prijs van een huwelijksviering bedraagt 275 euro en dient op voorhand overgeschreven te worden op rekeningnummer BE49 4547 0651 9171, BIC KREDBEBB.

Kerk, datum en uur

Er kan in elke kerk van de federatie gehuwd worden en er kan ook gekozen worden voor de kapel van Teneikenen. Er zijn drie uren waaruit men kan kiezen: 12.00 u. – 13.30 u. – 15.00 u.

Bij het vastleggen van een huwelijksdatum en uur raden wij aan om eerst contact op te nemen met het secretariaat van de federatie, alvorens zich te wenden tot het gemeentehuis. Zo kunnen wij nagaan of op de gevraagde datum de kerk of kapel nog vrij is.

Contactpersoon

Lieve Mommen, secretariaat van de federatie

tel. 011 74 00 13 of via e-mail: secretariaat.federatie.zonhoven@skynet.be.