Hallo,

Op deze pagina willen we een beeld proberen te geven van wat jij kan verwachten van de vormselvoorbereiding en van wat wij verwachten van wie mee op weg wil gaan.

Graag willen we van de tijd naar het vormsel iets bijzonders maken. We hopen dat wie meedoet een positieve ervaring kan beleven. We hopen op fijne momenten waar ieder plezier aan beleeft, en die tegelijk ook een ietsje meer zijn doordat ze eens doen nadenken over wat belangrijk is in het leven.

Een veelzijdig programma

Wat we voorstellen als weg naar het vormsel bestaat uit drie onderdelen.

  1. Als gezin samen op weg gaan en wat mogen ‘thuis’ komen in de kerkgemeenschap.

Geloven is immers niet iets dat je alleen doet. ‘t Is maar door er in je eigen familie ook betekenis aan te geven dat kinderen en jongeren christen kunnen worden en iets meenemen van de boodschap en levensstijl van Jezus. Op een paar momenten doen we daarom ook een voorstel voor ouders, waarbij we hopen dat het hele gezin zo iets mag meebeleven van de voorbereidingsweg naar het vormsel.

Een bijzondere kans daarvoor zijn de ontmoetingsvieringen die in Zonhoven ongeveer maandelijks plaatsvinden. Samen luisteren, zingen, vieren, iets meekrijgen… zo is het dat je groeit als christen. Tegelijk leer je zo de bredere gemeenschap kennen. We hopen dat de ouders en de rest van het gezin zich hiervoor willen engageren – tenminste een aantal keer in de loop van dit jaar.

  1. Met de vormelingen willen we ook groep vormen.

We bieden hiervoor twee mogelijke trajecten aan, die op verschillende momenten doorgaan (en waarbij we dus rekening houden met andere engagementen die je misschien hebt).

Een paar momenten daarvan zijn gemeenschappelijk voor iedereen, en zijn dus misschien niet op het voor jou gemakkelijkste moment. Maar dat zijn er maar een paar, en we hopen dat je er dus toch voor wil kiezen om je dan vrij te maken… De gemeenschappelijke momenten zijn de activiteit en viering rond de kruisoplegging op 17 maart en de activiteit op Paaszaterdag 20 april.

De andere samenkomsten hangen af van het traject dat je kiest.

In het ‘zondagstraject’ ben je het komende jaar naast die gemeenschappelijke activiteiten vier zondagen actief in je vormselgroepje tussen 9.00 en 10.15 u. in de kerk van het Centrum.

In het ‘zaterdagtraject’ kom je enkele zaterdagen samen in je vormselgroepje in de kerk van het Centrum van 16.30u tot 17.45 u.

Opgelet: voor elk van deze trajecten is het aantal plaatsen beperkt! Wie eerst inschrijft, heeft de meeste vrijheid van keuze.

  1. Iedereen nog een beetje extra kiezen

Iedereen is verschillend in wat hij of zij graag doet of eens wil verkennen. Daarom laten we iedereen nog een beetje extra kiezen.

Zo kan je dit jaar eens iets beleven waar je anders nooit meer de kans voor krijgt misschien. Je kan gaan voor een jaarengagement waarin je weleens onverwachte ervaringen op kan doen. Of je sluit aan bij een waaier van heel verschillende activiteiten, even verscheiden als jullie als vormelingen zijn. Info rond jaarengagementen en keuze-activiteiten is te vinden in de andere folder. Ook hier is het aantal mogelijke deelnemers per activiteit beperkt, dus niet te lang wachten met inschrijven!

Kiezen

Het is niet zomaar niks wat we voorstellen. Meedoen met wat voor groep dan ook vraagt altijd een inspanning. Je wordt geen muzikant door thuis in de zetel te blijven zitten, je wordt geen tenniskampioen zonder training, je kan geen match winnen als de ploeg niet helemaal komt meespelen… Niemand is verplicht zich te laten vormen. Een feest kan ook zonder vormsel. Van wie ervoor kiest mee te doen, verwachten we aanwezigheid voor datgene waarvoor je je inschrijft. Ook de betrokkenheid van ouders via de gezinsvieringen is daar een onderdeel van! Juist omdat kinderen keuzes maken vanuit wat ouders en gezinnen belangrijk vinden, is het onontbeerlijk om met de rest van het gezin toe te leven naar een grote dag als het vormsel.

Praktisch: hoe inschrijven?

Inschrijven doe je digitaal via de website www.federatiezonhoven.be

Klik bovenaan op het tabblad Levensmomenten > Vormsel > Inschrijven vormsel. Daarbij kies je eerst een traject. Vul je gegevens in. Ga daarna naar de onderverdelingen ‘Jaarengagementen’ en/of ‘Keuze-Activiteiten’, en maak ook daar je keuzes. Schrijf de data van je keuze-activiteiten goed op, want daarvoor krijg je geen aparte uitnodiging meer. We verwachten dat je zonder bijkomende verwittiging aanwezig zal zijn op de activiteiten waarvoor je inschrijft. Wanneer een activiteit dichterbij komt, zal op de website eventuele bijkomende info te vinden zijn.

Inschrijven kan van maandag 24 september tot woensdag 4 oktober 2017. Wie later is, zal pas een jaar later gevormd kunnen worden…

Het programma dat we voorstellen brengt ook onkosten mee: materiaal samenkomsten, verzekering, vormselkruisje, inschrijving en vervoer fakkeltocht, inkleding vieringen, brieven, enz. We willen daarom een bijdrage vragen van 35 euro. Daarin zijn ook de vormselfoto en de groepsfoto’s inbegrepen. De inschrijving voor de vormselvoorbereiding van Centrum/Halveweg/Terdonk is definitief na storting van 35 euro op rekeningnummer BE56 2350 2206 5488 van “Catechese Sint-Quintinus”.

(De kosten mogen echter niet de reden zijn om niet mee te doen: voor wie het financieel moeilijk heeft, kunnen we na overleg een andere tussenkomst voorzien.)

Wie er niet in slaagt zelf digitaal in te schrijven kan terecht op het federatiesecretariaat, Klodsbergweg 5, tel. 011-74.00.13 (elke werkdag van 09.00 tot 13.00 u.; maandag en dinsdag ook van 13.30 tot 16.00 u.)

Extra info

De kalender en eventuele bijkomende info over plaats of uur van activiteiten zal ook te vinden zijn op de website www.federatiezonhoven.be, onder het tabblad ‘Levensmomenten’ > vormsel > Traject-Vormsel. Daar vind je de data van ieder traject.