Op weg gaan naar het vormsel?

Twaalfjarigen merken dat ze stilaan bij de groten worden geteld. Naar de middelbare school gaan is een voelbare overgang. Een jaar waarin een en ander verandert…

Ook het vormsel wil iets laten voelen van groeien naar nieuwe ervaringen in het leven. God zelf wil ons raken en meenemen in zijn vriendschap. Dat is zeker iets bijzonders – iets waar je zelf voor moet kiezen… Denk je dat Jezus ook jou iets te zeggen heeft?

De viering van het vormsel is een feestelijk moment, en het is natuurlijk fijn om eens in het midden van de belangstelling te staan. Maar daar houdt het niet op. Bedoeling is zeker om vandaaruit wat meer vorm aan je leven te geven, om te worden wie je echt bent en zijn kan voor anderen. Dat gaat niet zomaar vanzelf… je moet er wat voor over hebben om als christen te leven en om samen op weg te gaan naar het vormsel. Je mag er wel zeker van zijn dat dit je blij en gelukkig kan maken!

In Zonhoven gebeurt het vormsel het derde weekend na Pasen. Jongeren vanaf 13 jaar kunnen dit bijzondere moment mee beleven. Het vormsel zelf wil een hulp zijn om gaan-de-weg christen te worden. Wie er zich nog niet klaar voor voelt, kan op een later tijdstip gevormd worden – in die zin is het vormsel niet rechtstreeks gebonden aan een leeftijd.

Concreet voor het werkjaar 2019-2020

Vanuit de Zonhovense parochies vragen we aan alle twaalfjarigen wie zich het volgende jaar wil laten vormen. Daarom organiseren we een infomoment om te laten horen hoe we die voorbereiding zien en willen aanpakken. Omdat we van de gemeente geen adressenlijsten meer krijgen omwille van de privacywetgeving, kunnen we geen persoonlijke uitnodigingen versturen.

Iedereen die in 2020 minstens dertien jaar wordt (vanaf geboortejaar 2007 dus) kan instappen in de vormselvoorbereiding.

De vormselviering van 2020 zal doorgaan op zondag 3 mei om 10.30 u. in de kerk van het Centrum.