Een belangrijk onderdeel van onze gemeenschap vormen de vieringen. In dit onderdeel kan je de vaste vieringen van het weekend en de week vinden. Ook zullen er berichten komen over de speciale vieringen. Deze kan u hier vinden: