We nemen afscheid van Georges Pirotte

Georges Pirotte, weduwnaar van Wieske Jonckers

in de gebedswake van vrijdag 22 september 2017 om 19.00 uur in de kerk van Termolen.